Novinky

MŠ Dubňany

  • 21.10.2019
    V pondělí 14.10.2019 proběhlo v MŠ logopedické vyšetření dětí. Pokud Vám logopedka doporučila individuální logopedickou péči v MŠ, přijďte se v pondělí 14.10.2019 od 14.00 do 16.00 domluvit s Mgr. Vacenovskou, která dítě do logo péče zařadí.
  • 31.10.2019
  • 31.08.2020
    Rodiče dětí, které navštěvují naši MŠ si mohou zapůjčit ve třídě Motýlci tyto knížky:
  • 31.08.2020

Stránky vytvořil a zprovoznil Jiří Pytela