Nemocné dítě v MŠ?

31.03.2019

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který se týká šíření nakažlivých a epidemiologicky závažných chorob (tyfus, žloutenka, některá streptokoková onemocnění, meningokokové nákazy, neštovice apod.).

Zákon č. 561/004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v §29 praví, že „školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.“ Pokud učitelka přijme zjevně nemocné dítě, může se stát, že porušuje školský zákon, jelikož tak nemůže zajistit ochranu zdraví ostatních dětí.

Zákon, který by přesně vymezoval, v jakém stavu lze dítě nechat v MŠ není, to je o vzájemné lidské slušnosti a ohleduplnosti.

 

Kdy dítě do školky nepatří?

• Pokud má zvýšenou teplotu nebo horečku, tj. od teploty 37 °C výše, a to i pokud mělo teplotu den před nástupem do školky.

• Pokud má rýmu virovou či bakteriální (jak „bílou“, tak „zelenou“), až do úplného vyléčení. Pokud se u dítěte objeví „zelená“ rýma, je vhodné navštívit lékaře.

• Pokud má intenzivní kašel vlhký, suchý nebo laryngální – štěkavý.

• S jakýmkoliv infekčním onemocněním, a to i po dobu rekonvalescence (neštovice, spála, 5. a 6. nemoc, syndrom HMFD atd.).

• Pokud zvrací nebo má průjem – v den, kdy má jít do školky, ale i v den předchozí.

• Pokud bere ATB anebo je v rekonvalescenci (1. týden po doužívání ATB). Při a po užívání ATB se doporučuje doplnění laktobacilů k úpravě střevní mikroflóry.

• Pokud má parazitární onemocnění (roupy, vši).

• S infekčním puchýřnatým onemocněním kůže (impetigo) až do úplného uzdravení.

• S infekčním zánětem spojivek až do úplného uzdravení (5–7 dní).

 

Opatření, aby dítě bylo co nejméně nemocné:

 • Pokud dítě onemocní, nechat ho doma až do úplného uzdravení.

• Pokud bere dítě ATB, nevodit ho do školky ihned po dobrání, ale nechat ho ještě 7 dní doma.

• Nahlásit školce veškerá infekční onemocnění, aby se dále nešířila.

• Pokud je dítě často nemocné, navštívit svého pediatra.

• Dítě otužovat, připravovat kvalitní stravu bohatou na vitamíny, pěstovat pohyb.

 

Pro každého rodiče je nemoc dítěte nepříjemné a obtížné období. Rodiče často ve snaze vrátit se rychle do pracovního procesu, dávají do kolektivu děti nedoléčené. Bohužel je to zpravidla k jejich škodě, oslabený organismus nezvládne nápor bacilů a dítě je pak nemocné opakovaně. I obyčejná rýma je silně nakažlivé onemocnění a v kolektivu dětí se šíří jako lavina. 

Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu, i na učitelky.

Pokud rodiče dávají opakovaně zjevně nemocné dítě do MŠ, může se ředitelka pokusit s rodiči nemocného dítěte sjednat nápravu, může též o jednání rodičů informovat ošetřujícího pediatra dítěte, v extrémních případech může ředitelka vyrozumět OSPOD (pokud má podezření, že je dítě zanedbáváno), případně jako porušení školního řádu po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

 

Stránky vytvořil a zprovoznil Jiří Pytela