říjen ve školce

31.10.2019

říjen ve školce

Hravé odpoledne

1.10. pro děti, které nenavštěvují MŠ a jejich rodiče od 15.00 do 16.00

Fotografování dětí

Vánoční sada

Středa 2.10. 2019

od 8.00 focení se sourozenci

pak focení dětí ze tříd

11.00 děti, které do MŠ nechodí

Plátno „Zima na ledě“

Dubňanské hody

příprava na hody (pečení, kroje, tradice, hodová zábava ve třídách)

Logopedická depistáž

Pondělí 14.10.2019 od 8.00 v MŠ

(14.10. bude přítomna od 14.00 do 16.00 logopedka na domluvu s rodiči, kterým byla doporučena ind.logopedická péče, kdy bude jejich dítě na logopedii docházet, využijte!!!)

Sušíme si vitamínky

Výstava ovoce a zeleniny ve třídách, sušení jablíček,trnek, hrušek v sušicce

Kuřátko a obilí

22.10. divadlo pro děti

 https://www.zuzomuzicka.com/porady-pro-ms

Anglicky odmalička, individuální logopedie

začínáme v pondělí 7.10.2019

pondělí 14.,21.10.

Školka v pohybu

pro předškoláky, odpoledne s trenéry úterý 1.,8.,15.,22.10.

Hudební kroužek

čtvrtek…….3.,10.,17.,24.,31.10. od 12.30

Podzimní prázdniny v ZŠ

29. a 30.10. jsou v ZŠ prázdniny, proto u nás odpadají i kroužky.

www.msdubnany.cz

 

Stránky vytvořil a zprovoznil Jiří Pytela