Vydáváme potvrzení o platbě školného za rok 2019

31.01.2020
Vydáváme potvrzení o platbě školného za rok 2019 (lze využít na odpočet z daní). Kdo má zájem, přihlaste se u ředitelky nebo zástupkyně. Školkovné je sleva na dani, kterou může uplatnit jeden z rodičů při umístění dítěte v předškolním zařízení. Školkovné uplatňuje pouze ten z rodičů, který žije s dítětem ve společné domácnosti. Školkovné je sleva přímo na dani, takže snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu a ne jen daňový náklad.

Stránky vytvořil a zprovoznil Jiří Pytela