O mateřské škole

Mateřská škola I Dubňany se nachází uprostřed sídliště. Pro svou činnost využívá dloupodlažní budovu a přilehlou školní zahradu vybavenou herními prvky a pískovišti.

Ve čtyřech věkově smíšených třídách je vzděláváno 100 dětí.

Vzdělávání je uskutečňováno podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání  "Klíčkem svět otvírám, nové věci poznávám".

Předškolní vzdělávání zajišťuje 8 kvalifikovaných pedagogických pracovnic. Ve škole se vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ve třídách s asistentem pedagoga. O pořádek ve škole se stará školnice a uklízečka.

Stravu dětem zajišťuje Školní jídelna Dubňany.

Provoz mateřské školy
od 6.00 do 16.00 hodin

 

 

Ředitelka školy: Jana Ilčíková
Zástupkyně: Monika Ševelová
Učitelky: Ludmila Grufíková
  Kristýna Vaňková
  Marie Šupálková
  Erika Zelená
 

Anežka Herková

Bc.Hana Konečná

Asistenti pedagoga:  
   
  Pavlína Lungová
  Petra Příkazská
Školnice: Gabriela Jančí
Uklízečka: Eva Goldschmiedová
Kuchařky: Olga Štipčáková, Monika Pištěková
  Romana Zedníková

 

Naše škola nabízí  tyto nadstandartní aktivity:

Anglicky odmalička
Individuální logopedická péče
Předplavecký výcvik
Pobyty v solné jeskyni
Tvoření z marcipánu
Pečení a zdobení perníčků
Všeználek -projekt pro dobrou přípravu předškoláků do ZŠ
Celé Česko čte dětem - do předčítání rádi zapojujeme i rodiče a prarodiče dětí

 

ORGANIZACE DNE v naší mateřské škole

od 6:00 MŠ se otevírá, děti se scházejí ve třídě Motýlci
od 7:00  rozcházíme se do svých tříd, kde probíhají spontánní i řízené činnosti
od 8:45 začínáme s postupnou svačinou
od 9:15 ranní kruh, řízená činnost předškoláků
od 9:45 přípravujeme se na pobyt venku
od 11:45 hygiena, oběd - učíme děti samostatnosti, nenutíme děti do jídla, ale učíme je jídlo ochutnat
od 12:15 hygiena, příprava na odpolední odpočinek - čteme dětem, je zohledněna individividuální potřeba spánku
od 13:15 nespavé děti odchází s p. uč. do třídy ke klidným hrám, děti postupně vstávají
od 13:45 postupná svačinka, volné hry ve třídě
od 15:00 děti se schází ve třídě Motýlci, kde pokračují ve hrách do příchodu rodičů
v 16:00 Mateřská škola se uzavírá

 

 

 

Stránky vytvořil a zprovoznil Jiří Pytela