Vize mateřské školy 2013-2018

Vize mateřské školy

Mateřská škola jako dům ze skla

Chtěli bychom být školou, do které chodí děti, rodiče i zaměstnanci rádi, je otevřená, přátelská vůči rodičům, okolní komunitě a novým myšlenkám a přístupům.

Filosofie školy vychází z těchto principů:

 

Princip partnerství:
vstřícnost školy vůči rodině, dětem a společnosti
Princip otevřenosti:
vůči novým myšlenkám, podnětům, metodám a přístupům                               
Princip angažovanosti:
aktivní a tvořivý přístup pedagogických pracovníků
Princip odbornosti:
kvalifikovaný tým zaměstnanců, úzká spolupráce s odborníky
Princip individualizace:
individuální přístup s cílem podpořit osobnost a samostatnost dětí

 

Cíle mateřské školy:

  • Vytvořit prostředí plné pohody, klidu, pocitu bezpečí a jistoty.
  •  Rozvíjet osobnost dítěte způsobem pro dítě přirozeným.
  •  Respektovat práva dítěte.
  •  Veškeré dění, režim, plánování přizpůsobit potřebám dítěte.
  •  Vést děti k lásce k přírodě, k životu ve všech jeho formách.

Oblast spolupráce školy s institucemi, rodiči a dalšími partnery

Rodina- dnešní rodině ze všeho nejvíc chybí společně strávený čas.

Cíl:

  • vtáhnout rodinu do dění v mateřské škole, nabídnout aktivity
  •  posilovat nezastupitelnou roli rodiny

 

Stránky vytvořil a zprovoznil Jiří Pytela