"Učíme se růst" - projekt spolufinancován EU

Naše škola realizuje projekt "Učíme se růst", registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001106 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Projekt je zaměřen na:

* osobnostně profesní rozvoj pedagogů

* usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy. V rámci projektu je cílem poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám.

* podporu pedagogů mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR

* rozšíření sítě logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách

* spolupráci s rodiči dětí a žáků.

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Stránky vytvořil a zprovoznil Jiří Pytela