Zápis do MŠ

Zápis dětí do Mateřské školy I Dubňany na školní rok 2020/2021 bude probíhat ve čtvrtek 7. května 2020 od 8.00 do 16.00 hodin v ředitelně mateřské školy.

K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání s potvrzením zdravotního stavu dítěte od jeho lékaře (žádosti je možné vyzvednout v MŠ od 1.4.2020, nebo stáhnout z webu školy).

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole.

Povinné předškolní vzdělávání a přednostní přijímání k předškolnímu vzdělávání:

S účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.

Co musí zvládnout dítě při nástupu do MŠ:

  • umí si říci co chce – komunikuje
  • spolupracuje při oblékání 
  • nenosí pleny
  • samostatně si nazouvá  obuv
  • dokáže se samo najíst: držet lžíci, při jídle sedět u stolu
  • pije z hrnečku a skleničky
  • samostatně používá toaletu
  • umí si umýt ruce mýdlem 
  • ujde kratší vzdálenost

http://www.msdubnany.cz/novinky/nejcastejsi-dotazy-k-zapisu-do-materske-skoly

 

Stránky vytvořil a zprovoznil Jiří Pytela