Novinky

 • 31.01.2023
 • 31.01.2023
  Několik dalších případů vysoce infekčního onemocnění se objevilo v naší mateřské škole: spálová angína. Sledujte, prosím, potencionální příznaky u svého dítěte a buďte ohleduplní. Děkujeme. https://www.lekarna.cz/clanek/spalova-angina/
 • 16.02.2023
  Milí rodiče, učitelka nesmí od Vás přebírat děti, které vykazují příznaky infekčního onemocnění (zelená a bílá infekční rýma, kašel, teplota, průjem atd.). Tato onemocnění se v kolektivu dětí velmi rychle šíří. Prosím, buďte ohleduplní, minulý týden jsme museli poslat několik dětí domů. Dítě s příznaky onemocnění musíme izolovat, někdy se stane, že čeká s uklízečkou 1-2 hodiny, než si pro něj někdo přijde, velmi nám to komplikuje provoz. Vím, že je to náročné i pro Vás, pokud jste v zaměstnání, ale zdraví dětí je opravdu priorita. Děkuju všem za pochopení.
 • 28.02.2023
 • 05.04.2023
  Co čeká Vás, rodiče předškoláků a naše předškoláky:
 • 30.06.2023
  Pro děti, které si plní povinné předškolní vzdělávání (a jejich rodiče) připravila naše mateřská škola program Všeználek. Naše učitelky se budou po celý školní rok v jednotlivých lekcích věnovat důležitým oblastem předškolního vzdělávání pro úspěšný přechod dětí z mateřské do základní školy. Rodiče mají možnost vidět svoje dítě v kolektivu vrstevníků, seznámí se s metodami a formami předš.vzdělávání, mohou v rámci domácí přípravy procvičovat s dítětem to, co je ještě potřeba doplnit, procvičit, mohou komunikovat s učitelkou o případném odkladu školní docházky.
 • 30.06.2023
  V naší škole nadstandardně poskytujeme individuální logopedickou péči, kterou pro nás zajišťuje Mgr. Vacenovská. Děti zařazené do logopedické péče si logopedka vyzvedává ve třídě v daný čas (viz nástěnka) a 5 minut před skončením lekce prosíme rodiče, aby přišli ke konzultaci (co se vyvodilo, co se má doma procvičovat). Děti budou mít ve skříňce sešit, do kterého si zaznamenáváme procvičovanou hlásku. Je nutné domácí procvičování!!! Pokud se dítě nedostaví na logopedii, je nutné jej omluvit (stačí přes paní učitelku). V případě nespolupráce (opakované neomluvení dítěte, neprocvičování v domácím prostředí) budete z programu logopedické péče vyřazeni a nahrazeni jiným zájemcem. Letos máme velký počet dětí, kterým byla doporučena logo péče v MŠ. Dne 10.11. bude přítomna v MŠ Mgr.Vacenovská (14.00-16.00), přijďte se s ní domluvit na termínech logopedické péče pro Vaše dítě - přednostně bere do péče předškoláky. Děkujeme za pochopení a prosím o respektování výše uvedených pravidel.
 • 31.08.2023
 • 30.09.2023
  Rodiče dětí, které navštěvují naši MŠ si mohou zapůjčit ve třídě Motýlci tyto knížky:

Stránky vytvořil a zprovoznil Jiří Pytela