Novinky

MŠ Dubňany

  • 24.01.2021
    Milí rodiče, připravili jsme pro Vás a Vaše děti, předškoláky již 3. lekci programu VŠEZNÁLEK. Podívejte se, prosím, do své virtuální třídy na ww.skolavpyzamu.cz a uvidíte, jak s dětmi pracovat. Ověřte si, jak je na tom Vaše dítě, komunikujte s učitelkou ve třídě. Čtení, psaní i počítání v první třídě je ovlivněno zralým spojením jemné a hrubé motoriky s vnímáním, tedy propojení pohybu s vnímáním zrakovým i sluchovým. Doma i ve školce se pohybová zralost prokáže na grafomotorickém projevu dítěte. Pro úspěšný start ve škole je zralost motorických funkcí nezbytná. Dítě za účast na domácím Všeználkovi získá samolepku do předškoláckého deníčku. Děkujeme za váš zájem. Máme společný cíl - důkladně dítě připravit na vstup do základní školy. Jana Ilčíková
  • 07.02.2021
    Máte-li zájem o POTVRZENÍ o zaplacení školného za rok 2020 (pro účely odpočet z daně), nahlaste jméno dítěte ve třídě. Potvrzení budeme vydávat od 1.2.2021 všem, kdo o něj mají zájem. Slevu na dani za školné může uplatnit jeden z rodičů při umístění dítěte v předškolním zařízení. Výše školného je rovna minimální mzdě. Školné uplatňuje pouze ten z rodičů, který žije s dítětem ve společné domácnosti. Školné je sleva přímo na dani, takže snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu a ne jen daňový náklad.
  • 31.08.2021
  • 30.09.2021
    Rodiče dětí, které navštěvují naši MŠ si mohou zapůjčit ve třídě Motýlci tyto knížky:

Stránky vytvořil a zprovoznil Jiří Pytela