Novinky

 • 30.11.2021
  Milí rodiče, v pondělí 25.10. proběhla logopedická depistáž v naší školce. Vzhledem k vysoké nemocnosti dětí nebyly přítomny všechny děti, pro které bylo vyšetření naplánováno. Pokud máte zájem o vyšetření, kontaktujte Mgr. Horákovou v její ambulanci v Hodoníně a domluvte si s ní termín na tel.: 773778641. Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost zvláště u předškoláků.
 • 30.11.2021
  Co plánujeme ve školce a na co se můžete už teď těšit?
 • 03.01.2022
  Ředitelka školy oznamuje rodičům dětí, že v době od 23.12.2021 dojde k přerušení provozu mateřské školy. Provoz bude opět obnoven v pondělí 3. ledna 2022. Vzhledem k tomu, že bude škola uzavřena déle než 5 dní, bude úplata za předškolní vzdělávání krácena dle Vnitřního předpisu, kterým se stanoví výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022, v souladu s ustanovením § 123 odst.2 a 4 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a ustanoveními § 6 Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Přeplatek Vám bude vrácen na účet.
 • 31.05.2022
  Pro kvalitní přípravu předškoláků na vstup do základní školy je nezbytná spolupráce s rodiči dětí. Proto jsou naši předškoláci zapojeni do projektu Všeználek. Jedná se o společné lekce pro rodiče a předškoláky, které probíhají v MŠ v průběhu celého školního roku (1x měsíčně) a jsou zaměřeny na všechny oblasti, které je nutné u předškoláka rozvíjet. Pokud nedovolí epidemiologická situace osobní setkání, proběhnou distančně na www.skolavpyzamu.cz. Přehled plánovaných lekcí najdete zde:
 • 31.08.2022
 • 30.09.2022
  Rodiče dětí, které navštěvují naši MŠ si mohou zapůjčit ve třídě Motýlci tyto knížky:

Stránky vytvořil a zprovoznil Jiří Pytela