Novinky

  • 31.03.2024
  • 09.05.2024
  • 30.06.2024
    V naší škole nadstandardně poskytujeme individuální logopedickou péči, kterou pro nás zajišťuje Mgr. Kristýna Vacenovská. Rozpis dětí na jednotlivé týdny je na nástěnce u vchodu - prosím, zaznamenejte si, který termín se týká Vašeho dítěte. Děti zařazené do logopedické péče si logopedka vyzvedává ve třídě v daný čas (viz nástěnka) a 5 minut před skončením lekce prosíme rodiče, aby přišli ke konzultaci (co se vyvodilo, co se má doma procvičovat). Děti budou mít ve skříňce sešit, do kterého si zaznamenáváme procvičovanou hlásku. Je nutné domácí procvičování!!! Pokud se dítě nedostaví na logopedii, je nutné jej omluvit (stačí přes paní učitelku). V případě nespolupráce (opakované neomluvení dítěte, neprocvičování v domácím prostředí) budete z programu logopedické péče vyřazeni a nahrazeni jiným zájemcem. Děkujeme za pochopení a prosím o respektování výše uvedených pravidel.
  • 30.09.2024
    Rodiče dětí, které navštěvují naši MŠ si mohou zapůjčit ve třídě Motýlci tyto knížky:

Stránky vytvořil a zprovoznil Jiří Pytela