Novinky

 • 30.11.2022
 • 02.01.2023
  Ředitelka Mateřské školy I Dubňany oznamuje přerušení provozu mateřské školy v době vánočních prázdnin od 23.12.2022 do 1.1.2023. Provoz bude obnoven 2. 1.2023.
 • 30.06.2023
  Pro děti, které si plní povinné předškolní vzdělávání (a jejich rodiče) připravila naše mateřská škola program Všeználek. Naše učitelky se budou po celý školní rok v jednotlivých lekcích věnovat důležitým oblastem předškolního vzdělávání pro úspěšný přechod dětí z mateřské do základní školy. Rodiče mají možnost vidět svoje dítě v kolektivu vrstevníků, seznámí se s metodami a formami předš.vzdělávání, mohou v rámci domácí přípravy procvičovat s dítětem to, co je ještě potřeba doplnit, procvičit, mohou komunikovat s učitelkou o případném odkladu školní docházky.
 • 30.06.2023
  V naší škole nadstandardně poskytujeme individuální logopedickou péči, kterou pro nás zajišťuje Mgr. Vacenovská. Děti zařazené do logopedické péče si logopedka vyzvedává ve třídě v daný čas (viz nástěnka) a 5 minut před skončením lekce prosíme rodiče, aby přišli ke konzultaci (co se vyvodilo, co se má doma procvičovat). Děti budou mít ve skříňce sešit, do kterého si zaznamenáváme procvičovanou hlásku. Je nutné domácí procvičování!!! Pokud se dítě nedostaví na logopedii, je nutné jej omluvit (stačí přes paní učitelku). V případě nespolupráce (opakované neomluvení dítěte, neprocvičování v domácím prostředí) budete z programu logopedické péče vyřazeni a nahrazeni jiným zájemcem. Letos máme velký počet dětí, kterým byla doporučena logo péče v MŠ. Dne 10.11. bude přítomna v MŠ Mgr.Vacenovská (14.00-16.00), přijďte se s ní domluvit na termínech logopedické péče pro Vaše dítě - přednostně bere do péče předškoláky. Děkujeme za pochopení a prosím o respektování výše uvedených pravidel.
 • 31.08.2023
 • 30.09.2023
  Rodiče dětí, které navštěvují naši MŠ si mohou zapůjčit ve třídě Motýlci tyto knížky:

Stránky vytvořil a zprovoznil Jiří Pytela