Karanténa ve třídě Motýlci

19.01.2022
Děkuji všem rodičům, kteří si neprodleně vyzvedli své děti ze třídy Motýlci. Karanténa je nařízena KHS Hodonín do soboty 15.1.2022 (včetně). Pokud dítě nebude vykazovat známky onemocnění, může přijít v pondělí 17.1.2022 do MŠ i bez provedeného testu. Děkujeme za pochopení. Prosím rodiče, aby dodržovali povinnost pohybovat se v budově MŠ jen s respirátorem. Žádost o ošetřovné dítěte z důvodu karantény, info zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021

Dobrý den, paní ředitelko, pane řediteli,

vzhledem k tomu, že vyhodnocení žáci/studenti Vaší školy MŠ I Hornická Dubňany, třídy MŠ byli do dne 10.1.2022 v kontaktu s osobou, která je COVID-19 pozitivní, byly u Vámi sdělených kontaktů epidemiologickým šetřením shledány důvody pro karanténní opatření na minimálně 5 dní od data posledního kontaktu, kdy „dnem nula“ nařízené karantény je den posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19.

Rizikové kontakty zadejte prosím do CFA tabulky pro rizikové kontakty.

Po zadání rizikového kontaktu (žáka, popř. pedagoga) do CFA tabulky, je na poskytnuté telefonní číslo odeslána automatická SMS s nařízenou karanténou.

(netýká se MŠ)

DŮLEŽITÉ!
V TOMTO PŘÍPADĚ VÁM NEBUDE VYDÁNO ROZHODNUTÍ K UZAVŘENÍ TŘÍDY. TOTO SDĚLENÍ V MAILU BERTE PROSÍM, JAKO PODKLAD PRO RODIČE ŽÁKŮ PRO ČESKOU SPRÁVU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ K VYŘÍZENÍ OČR. V PŘÍLOZE PŘIKLÁDÁM DOKUMET, JE NA STRÁNKÁCH ČSSZ. VYPLNĚNÝ DOKUMENT PŘEDEJTE RODIČŮM. JE TO MÍSTO DOSAVADNÍHO ROZHODNUTÍ. DOPOPRUČUJI SI TENTO MAIL ZAEVIDOVAT A DÁT DO SPISU.

Prosím, o předání této informace rodičům. Je nutné, aby se řídili těmito pokyny:

Karanténní opatření stanovené ve smyslu § 2 odst.7 z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se nařizují v minimální délce 5 dní od data posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
Karanténní opatření zahrnují:
domácí karanténu minimálně po dobu 5 dnů, tedy do 15.1.2022 včetně (dle data posledního kontaktu).
 

KHS osobě s nařízenou karanténou ukončí karanténu nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény. Osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení karantény nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest. V případě projevu příznaků onemocnění covid-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a v případě pozitivního výsledku tohoto testu se jí nařídí izolace!

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci bez návštěv osob, které nebydlí ve společné domácnosti. Není možné odcházet na mimoškolní aktivity apod.

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (přetrvávající vysoké horečky, ztížené dýchání apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.

Karanténa se v současné době nenařizuje osobě, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid-19 a má ukončené základní očkování proti onemocnění COVID-19 dle SPC, a doloží tuto skutečnost certifikátem o provedeném očkování; nenařizuje se osobě, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, má podánu posilující dávku očkování, a doloží tuto skutečnost certifikátem o provedeném očkování; nenařizuje se osobě, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás prosím o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedli jako rizikový kontakt.

S pozdravem

Marta Štefaníková

 

Vrchní referent                                                           

Oddělení dětí a mladistvých                                                   

Územního pracoviště Břeclav a Hodonín                           

 

 

 

Stránky vytvořil a zprovoznil Jiří Pytela