KNIHOVNA PRO RODIČE

30.09.2023
Rodiče dětí, které navštěvují naši MŠ si mohou zapůjčit ve třídě Motýlci tyto knížky:

1. Respektovat a být respektován - Pavel Kopřiva a spol.

2. Agrese u lidí s mentální retardací a autismem - Věra Čadilová a kol.

3. Nácvik sebeobsluhy a sociálních dovedností u dětí s autismem - Debra S. a kol.

4. Výchova dětí s autismem - Shira Richman

5. Autismus - zdravotní a výchovné aspekty - Ch. Gillberg

6. Výchovné maličkosti - Václav Mertin

7. Grafomotorika pro děti předškolního věku - Antje C. Looseová

8. Jak naučit děti pravidlům - Annette Kast - Zahn

9. Předcházení poruchám učení - Brigitte Sindelarová

10. Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku - Lea Květoňová-Švecová

11. Vaše dítě ve věku od 3-6 let - Anne Bacus

12. Jak lépe využít čas strávený s dětmi - Penny Warner

13. Je vaše dítě připraveno do první třídy? - Jaroslava Budíková a kol.

14. Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích dovedností u dětí - Eva Schneiderová

15. Nechte leváky drápat - Ivo Vodička

16. Dyslexie v předškolním věku - Olga Zelinková

17. Jak se žije dětem s postižením -. Helena Chvátalová

18. Deprese a jak ji zvládat - Ján Praško a spol.

19. Nejčastější poruchy chování dětí - Alan Train

20. Nešikovné dítě - Amanda Kirby

21. Poruchy pozornosti a hyperaktivita - Alison Munden

22. Hry pro zvládání agresivity a neklidu - Zdeněk Šimanovský

23. Komunikace bez zábran - Barbara Berckhan

24. Když dítě nechce spát - Jiřina Prekopová

25. Jen v lásce přežijeme - Jiřina Prekopová

26. Poprvé v mateřské škole - Renate Niesel

27. Výchova řeči předškoláka i doma? - Vlastimila Kazdová

 

Knihy jsou k dispozici k zapůjčení ve třídě Motýlci.

Stránky vytvořil a zprovoznil Jiří Pytela