Listopad ve školce

30.11.2021
Co plánujeme ve školce a na co se můžete už teď těšit?

 

Kouzelná show veselého Toma

Pondělí 1.11. v 10.00

divadlo pro děti v MŠ, Tomáš Šulaj, herec Slováckého divadla

Všeználek

pro předškoláky

a jejich rodiče

  • orel Karel
  • zrakové vnímání

 

25.11. v 16.00 (pokud nebude dobrá epidemiologická situace, proběhne distančně)

  • Zrakové vnímání je velmi důležité při orientaci v textu, na kterou je v první třídě kladen velký důraz.
  • Pravolevá orientace je důležitá z důvodu, aby děti dodržovaly tvar písmen a nepsaly je zrcadlově.
  • Hledání drobných rozdílů je důležité hned v úvodu nácviku čtení a psaní.
  • Zrakové vnímání však děti uplatňují i v matematice, například u číslic.
  • Zraková paměť je pak důležitá nejen pro zapamatování si tvaru písmenka, ale později také pro zapamatování si čteného textu –  a to mimo jiné plně souvisí s učením, jak jej klasicky známe.

Adventní věnce

tvoření adventních věnců za pomoci ochotných rodičů – jen za dobré epidemiologické situace

22.-26.11. (po domluvě s učitelkou)

Půjdem spolu do Betléma

29.11. divadelní představení ve školce

(herec Ivan Urbánek z Brna)

Anglicky odmalička, logopedie

každé úterý pro přihlášené

Školka v pohybu

každé pondělí od 13.00

pro předškoláky (dvě skupiny)

Kopretinky

edukativní skupinky pro předškoláky

www.msdubnany.cz

 

Stránky vytvořil a zprovoznil Jiří Pytela