Všeználek - edukativní skupinky pro předškoláky a jejich rodiče

02.04.2023
Pro děti, které si plní povinné předškolní vzdělávání (a jejich rodiče) připravila naše mateřská škola program Všeználek. Naše učitelky se budou po celý školní rok v jednotlivých lekcích věnovat důležitým oblastem předškolního vzdělávání pro úspěšný přechod dětí z mateřské do základní školy. Rodiče mají možnost vidět svoje dítě v kolektivu vrstevníků, seznámí se s metodami a formami předš.vzdělávání, mohou v rámci domácí přípravy procvičovat s dítětem to, co je ještě potřeba doplnit, procvičit, mohou komunikovat s učitelkou o případném odkladu školní docházky.
září 2022 20.9. pasování na předškoláky, sociální oblast
říjen 2022 18.10. sluchové vnímání
listopad 2022 15.11. zrakové vnímání
prosinec 2022 -
leden 2023 čtenářská pregramotnost
únor 2023 grafomotorika, jemná a hrubá motorika
březen 2023 matematické dovednosti
duben 2023  zápis do 1. tříd ZŠ
květen 2023 -
červen 2023 slavnostní pasování předškoláků na školáky

 

Stránky vytvořil a zprovoznil Jiří Pytela