Všeználek - lekce pro předškoláky a jejich rodiče

31.05.2022
Pro kvalitní přípravu předškoláků na vstup do základní školy je nezbytná spolupráce s rodiči dětí. Proto jsou naši předškoláci zapojeni do projektu Všeználek. Jedná se o společné lekce pro rodiče a předškoláky, které probíhají v MŠ v průběhu celého školního roku (1x měsíčně) a jsou zaměřeny na všechny oblasti, které je nutné u předškoláka rozvíjet. Pokud nedovolí epidemiologická situace osobní setkání, proběhnou distančně na www.skolavpyzamu.cz. Přehled plánovaných lekcí najdete zde:
Pasování dětí na předškoláky 23.září 2021
Rozvoj sluchového vnímání distančně říjen 2021
Rozvoj zrakového vnímání distančně 25.11.2021
Čtenářská pregramotnost distančně 13.1.2022
Jemná motorika, grafomotorika distančně únor 2022
Matematická pregramotnost březen 2022
Sociální oblast duben 2022
Zahradní slavnost,pasování na školáky červen 2022

www.skolavpyzamu.cz

Stránky vytvořil a zprovoznil Jiří Pytela