Zápis do mateřské školy proběhne 5.5.2022

30.05.2022
Více informací zde:

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V DUBŇANECH

na školní rok 2022/2023

Kdy proběhne zápis?

Zápis do obou mateřských škol v Dubňanech proběhne ve čtvrtek 5. května 2022 od 8.00 do 16.00 v budově mateřských škol.

Co bude třeba doložit u zápisu?

Rodič přinese

  • vyplněnou žádost o přijetí, potvrzenou lékařem,
  • svůj občanský průkaz
  • a rodný list dítěte.
  • Pokud má dítě zdravotní postižení, je nutné přinést i doporučení lékaře, školského zařízení, kde bylo dítě vyšetřeno.

Kdy si mohu vyzvednout formulář „Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy“?

Formulář „Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy“ bude k dispozici od 1.dubna 2022 na webových stránkách školy. V listinné podobě bude možné žádost vyzvednout i v mateřské škole.

Jak bude ředitelka postupovat, pokud se přihlásí víc dětí, než bude možné do školy přijmout?

Ředitelka bude postupovat podle „Kritérií pro přijetí dětí do MŠ“, která předem zveřejní. Přednostně budou přijaty děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu v Dubňanech a ve školském obvodu dané školy.

Přijímáte i děti dvouleté?

Děti, které k 31.8.2022 nedosáhnou věku tří let, mohou být přijaty, pokud bude mít MŠ volné místo (až po přijetí všech tříletých).

Mohu si vybrat mateřskou školu, i když nespadáme do jejího obvodu?

Ano, rodiče mohou zvolit i školu, kde obvodově nespadají.

Jaké mám šance na přijetí v nespádové mateřské škole?

Ředitelka musí přijat nejdříve spádové děti. Podle počtu volných míst pak doplní dětmi, které se hlásí do MŠ jako nespádové.

Mohu si podat přihlášku i do obou mateřských škol v Dubňanech současně?

Ano, lze podat přihlášku i do více škol.

Co se stane, pokud by bylo moje dítě přijato do obou mateřských škol v Dubňanech?

Pokud se stane, že je dítě přijato do více mateřských škol, rodič se rozhodne, které mateřské škole dá přednost a neprodleně kontaktuje ředitelku té školy a potvrdí své rozhodnutí.

Kdy bude jasné, zda-li bylo dítě přijato do mateřské školy?

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do mateřské školy vydávají obě mateřské školy 30.5.2022.

 Pro koho je předškolní vzdělávání povinné?

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku daného školního roku dovrší pěti let.

                                                   Jana Ilčíková, ředitelka MŠ I Dubňany

https://www.msdubnany.cz/fotogalerie/jak-chodi-u-nas-ve-skolce-video

https://www.msdubnany.cz/skolka/zapis-do-ms

 

Stránky vytvořil a zprovoznil Jiří Pytela