Omluvenky

Zástupce dítěte oznámí mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte:

  •  do sešitu v šatně dětí,
  •  případně telefonicky na tel. 518 366 606
  • nebo emailem ms1.omluvenky@seznam.cz

Je nutné, aby zástupce dítěte odhlásil dítěti i stravu:

Odhlásit stravu lze den předem

  • do sešitu v šatnách jednotlivých tříd MŠ,
  • telefonicky na čísle Školní jídelny 518 364 350
  • nebo mailem: skj.dubnany2@tiscali.cz

V den nepřítomnosti dítěte do 7,00.

První den neomluvené absence si lze oběd odebrat po nahlášení telefonicky do 9,00 na telefonním čísle 518 364 350.

Oběd bude vydán ve výdejně ŠJ, ul. Hodonínská 925, v době 10,45 – 11,00 do vlastních jídlonosičů.

 

Stránky vytvořil a zprovoznil Jiří Pytela