Stravování

Cena za stravu v MŠ I Dubňany:

Cena stravného od 1.5.2022

Mateřské školy

 

Děti s celodenní docházkou

Děti s polodenní docházkou

 

3-6 let

7-10 let

3-6 let

7-10 let

Přesnídávka

  9,00 Kč

10,00 Kč

  9,00 Kč

10,00 Kč

Oběd

21,00 Kč

24,00 Kč

21,00 Kč

24,00 Kč

Svačina

  9,00 Kč

  9,00 Kč

 

 

Celkem

39,00 Kč

43,00 Kč

30,00 Kč

34,00 Kč

 

 

 

Strava se do MŠ I dováží,  zajišťuje Školní jídelna Dubňany, ul. Hodonínská. 

http://www.sjdubnany.cz/

 

Stránky vytvořil a zprovoznil Jiří Pytela