Stravování

Cena za stravu v MŠ I Dubňany:

 

Děti s celodenní docházkou

Děti s polodenní docházkou

 

3-6 let

7-10 let

3-6 let

7-10 let

Přesnídávka

  11,00 Kč

12,00 Kč

  11,00 Kč

12,00 Kč

Oběd

23,00 Kč

26,00 Kč

23,00 Kč

26,00 Kč

Svačina

  10,00 Kč

  10,00 Kč

 

 

Celkem

44,00 Kč

48,00 Kč

34,00 Kč

38,00 Kč

 

 

 

Strava se do MŠ I dováží,  zajišťuje Školní jídelna Dubňany, ul. Hodonínská. 

http://www.sjdubnany.cz/

 

Stránky vytvořil a zprovoznil Jiří Pytela