Zápis do MŠ

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Kdy proběhne zápis?

Zápis do obou mateřských škol v Dubňanech na školní rok 2024/2025 proběhne 9. května 2024 od 8.00 do 16.00 v MŠ.

Co bude třeba doložit u zápisu?

1. vyplněnou žádost o přijetí, potvrzenou lékařem

2. originál rodného listu dítěte 

3. pokud má dítě zdravotní znevýhodnění, je nutné připojit i doporučení lékaře, školského zařízení, kde bylo dítě vyšetřeno.

Formulář – „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ bude k dispozici ke stažení na webových stránkám MŠ I Dubňany (www.msdubnany.cz) od 9.4.2024.

Jak mám získat potvrzení dětské lékařky?

 

Pokud je Vaše dítě registrováno u MUDr. Evy Vrzalové, vyplněnou žádost vhoďte do schránky ordinace dětské lékařky.

Paní doktorka žádosti projde, potvrdí a můžete si je pak do zápisu u ní vyzvednout.

Pokud je vaše dítě v péči jiné dětské lékařky, domluvte se telefonicky na způsobu předání potvrzení o očkování.

Je podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy i očkování?

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním,

nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (k 31.8.2024 dosáhne pěti let).

Jak bude ředitelka postupovat, pokud se přihlásí víc dětí, než bude možné do školy přijmout?

Ředitelka bude postupovat podle "Kritérií pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2024/2025", která předem zveřejní.

Přednostně budou přijaty děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu v Dubňanech a ve školském obvodu MŠ I Dubňany.

Přijímáte i děti dvouleté?

Děti, které k 31.8.2024 nedosáhnou věku tří let, mohou být přijaty, pokud bude mít MŠ volné místo (až po přijetí všech tříletých, spádových i nespádových).

Které ulice patří do obvodu Mateřské školy I Dubňany na sídlišti?

Do školského obvodu MŠ I patří: ul. 9.května, Fr. Vlacha, Havlíčkova, Horní huť, Hornická, Husova, Luční, Na Pískách, Nádražní, Palackého, U Studánky, U Traktorky, V. Nezvala, Vrchlického.

Mohu si vybrat mateřskou školu, i když nespadáme do jejího obvodu?

Ano, rodiče mohou zvolit i školu, kde obvodově nespadají.

Jaké mám šance na přijetí v nespádové mateřské škole?

Ředitelka musí přijat nejdříve spádové děti. Podle počtu volných míst pak doplní dětmi, které se hlásí do MŠ jako nespádové.

Mohu si podat přihlášku i do obou mateřských škol v Dubňanech současně?

Ano, lze podat přihlášku i do více škol.

Co se stane, pokud by bylo moje dítě přijato do obou mateřských škol v Dubňanech?

V případě přijetí do více škol rodič dítěte neprodleně kontaktuje ředitelku školy, kterou si vybere, a potvrdí jí závazně svoje rozhodnutí.

Kdy bude jasné, zda bylo dítě přijato do mateřské školy?

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do mateřské školy vydávají obě mateřské školy 30.5.2024.

Chtěli bychom se podívat do mateřské školy, bude k tomu příležitost?

Podívejte se do fotogalerie, kde zveřejňujeme fotky z akcí školy a nejlépe - zeptejte se těch, kdo už k nám chodí, ať víte, do čeho jdete. Sledujte naše webové stránky.

Ředitelka školy Vám ráda odpoví na Vaše další případné dotazy na tel.: 518 366 606

a těší se na Vás a Vaše děti v Mateřské škole I Dubňany (na sídlišti).

Co má zvládnout dítě při nástupu do MŠ:

  • umí si říci co chce – komunikuje
  • spolupracuje při oblékání 
  • nenosí pleny
  • samostatně si nazouvá  obuv
  • dokáže se samo najíst: držet lžíci, při jídle sedět u stolu
  • pije z hrnečku a skleničky
  • samostatně používá toaletu
  • umí si umýt ruce mýdlem 
  • ujde kratší vzdálenost

 

Stránky vytvořil a zprovoznil Jiří Pytela